Duiknieuws Curaçao Nieuws over duurzaam duiktoerisme

Stop illegaal koraalherstel op Curaçao

Het is tijd om te beschermen waar we van houden op Curaçao

De feiten over illegaal koraalherstel

Sinds enige tijd heeft Hans Pleij - de algemeen directeur van "CURious 2 Dive NVheeft een illegaal koraalherstelproject beheerd, onder de naam "Reef Restoration Team Curaçao", op Tugboat Beach, in Caracasbaai.

De bovenstaande verklaring is WAAR en niet gebaseerd op vooringenomenheid, geruchten of gissingen! Het is een FEIT dat bevestigd is door bronnen van de Curaçaose overheid dat noch Hans Pleij, CURious 2 Dive, of het zogenaamde "Reef Restoration Team Curaçao" in het bezit zijn van door de overheid verstrekte vergunningen om koraalfragmenten te verzamelen, onderwaterstructuren te bouwen en te installeren ten behoeve van koraalvermeerdering of koralen uit te planten op de franjeriffen van Curaçao.

"Voor alle duidelijkheid DEZE ACTIVITEITEN ZIJN UITDRUKKELIJK VERBODEN (d.w.z. strafbaar), op grond van de Curaçaose Rifverordening 1976 no. 48 en de Nationale Stichtingen voor Natuurbeheer (art. 8)."

Het is de regering van Curaçao al enige tijd bekend dat er illegale kwekerijen en "plantages" bestaan. Deze zijn echter niet naar behoren aangepakt door de bevoegde autoriteiten (kustwacht - tel: 913, milieu-inspecteur(s)) omdat deze autoriteiten niet zijn toegerust om onder water te opereren.

Illegaal koraalherstel op Curaçao | Dive News Curaçao
Rifherstelteam Curaçao werkt met Staghorn, Sponzen en Gorgonen

Missie volbracht

Artikel Update: 23 augustus, 2021

"Bryan Horne en oud-minister Steven Martina geven aan dat de juiste vergunningen inmiddels zijn afgegeven. Ook Pol Bosch, projectcoördinator van Reef Renewal Curaçao, geeft aan dat ze alle juiste vergunningen hebben om koraalrestauraties uit te voeren."

Bron: Caribisch Netwerk - "Koraaltuinen Marie Pampoen vernield"

Met dat in gedachten, en wetende dat er op Curaçao gevestigde en legale CORAL RESTORATION-projecten bestaan met jaren van goede gegevens en ervaring, zoals SECORE Internationaal en Rifvernieuwing Curacao...

WAAROM bezoekt minister Steven Martina van het ministerie van Economische Ontwikkeling dit illegale koraalherstelproject?

"Vandaag hadden we de minister van Economische Zaken "Steven Martina" op Tugboat Beach. Speciaal voor de betere kwekerij en om zijn gedachten te geven over toerisme, duurzaamheid en de Eco way."

"Hij verwisselde zelfs zijn kleren voor het zwempak en ging snorkelen naar de kwekerij. Hij wilde het allemaal zien, de uitplant van koralen in de kwekerij en de herplant van sponzen. Hij was echt blij met dit publieke initiatief van mij en CURious 2 DIVE." Bron: Facebook bericht door Hans Pleij

Er komen veranderingen op Curacao - maar de reactie is traag

Momenteel is de regering van Curaçao bezig met het formaliseren van een protocol voor vermeerdering en uitplant, waarbij dit kan plaatsvinden onder bepaalde strikte voorwaarden en een overheidsvergunning.

In de tussentijd zal de regering echter moeten bepalen hoe zij kunnen worden uitgerust om onder water te opereren in geval van een aangifte van een vermeend strafbaar feit! De heer Martina heeft dit illegale initiatief nu aan den lijve ondervonden.

Illegaal koraalherstel op Curaçao | Dive News Curaçao
Curaçao's Minister van Economische Ontwikkeling, de heer Steven Martina op Tugboat Beach.

Over CURious 2 Dive en CASHA

De Curaçao Apartments and Small Hotels Association (CASHA) erkent duidelijk via hun website dat CURious 2 Dive, als een CASHA lidvoldoet volledig aan de eisen van ons kwaliteitsmerk.

Interessant is dat "CASHA-leden volledig moeten voldoen aan de lokale wet- en regelgeving van Curaçao om in aanmerking te komen voor lidmaatschap."

Volgens de website van CASHA: "We werken samen met gespecialiseerde instellingen om jaarlijkse veiligheids- en kwaliteitsinspecties en -beoordelingen uit te voeren op al onze leden. Alle CASHA-leden moeten ten minste de vastgestelde kwaliteits- en veiligheidsnormen handhaven, maar ook actief werken aan de verbetering ervan.

Stop illegaal koraalrifherstel en bescherm wat we liefhebben op Curaçao

De heer Miles Mercera, de voormalige president en CEO van CHATA (Curaçao Hospitality and Tourism Association) zei ooit: "de bijdrage van de duik- en snorkelindustrie aan onze economie is enorm: we moeten gebruik maken van alle mogelijkheden die deze industrie te bieden heeft. Wij stellen voor om Curaçao ook als duikbestemming te promoten. Er zijn nog steeds veel mensen die zich niet bewust zijn van de onderzeese pracht van ons eiland. CHATA wil de nadruk leggen op de inspanningen en de bijdrage van de duikoperators aan onze economie. Het is belangrijk de duikplaatsen te beschermen en te zorgen voor een duurzame groei van deze sector. Net zoals de exploitanten deelnemen aan certificeringsprogramma's om hun serviceniveau te verhogen, dringt CHATA er bij de regering op aan om met initiatieven en wetgeving te komen die de positie van de duikexploitanten zou veranderen en versterken. Zoals de recente studies hebben aangetoond, is de bijdrage van de Curaçao Duikindustrie voor de Curaçaose economie is van grote waarde."

Economische waarde van koraalriffen

Dat gezegd hebbende, de 104 vierkante kilometer extreem biodiverse koraalrifsystemen die het eiland Curaçao omringen, zijn van immense economische betekenis. Wereldwijd leveren koraalriffen 1PT2T375 miljard USD aan goederen en diensten, waarvan 1PT2T130 miljard USD aan kusttoerisme. Toch wordt de totale investering in het beheer en het behoud van koraalriffen wereldwijd op ongeveer 1 350 miljoen USD geraamd. Dat betekent dat voor elke 1PT2T100 US dollar die de toeristische sector in kustgebieden genereert, slechts ongeveer $0,27 US dollar naar het beheer en de instandhouding van beschermde mariene gebieden gaat.

Bescherm wat we liefhebben

Zonder de juiste opleiding en wetenschappelijk toezicht zijn illegale koraalherstelinitiatieven zoals het project van Hans Pleij - ondanks hun positieve bedoelingen - echter schadelijk voor het milieu en scheppen zij een gevaarlijk precedent voor anderen om te volgen, met inbegrip van lokale / internationale erkenning.

Als er geen controle wordt uitgeoefend, kunnen deze illegale activiteiten de goede reputatie van legitieme organisaties voor koraalherstel ernstig schaden, het onmogelijk maken om op lange termijn financieringsmogelijkheden te genereren en twijfel zaaien in de wereldgemeenschap over De inzet van Curaçao voor haar doelstellingen op het gebied van duurzame ontwikkeling en toerisme op de lange termijn.

Illegaal koraalherstel op Curaçao | Dive News Curaçao
Bescherm wat we liefhebben - er is geen plan B!

Speciale dank aan Naturepicsfilms voor deze epische aasbal foto - het gevoel van de natuur onderstrepend!

Simpelweg, de tijd van schaamteloos cowboy gedrag moet tot een einde komen. De houding van "achteraf excuses aanbieden, in plaats van eerst toestemming te vragen" moet stoppen als we willen beschermen waar we van houden voor de toekomst van ons eiland.

Doe het goed, of doe het helemaal niet.

Duikreizen Curaçao

Duik Reizen Curacao | Curacao Duik Vakantie Pakketten
1% van de jaarlijkse netto-opbrengst van Dive Travel Curaçao wordt gedoneerd aan Reef Renewal Curaçao, zodat zij het kunnen herinvesteren in het herstel van koralen voor de toekomst van Curaçao.
Populairste 2022 Curaçao Duiknieuws | Duiknieuws Curaçao
Duiknieuws Curaçao
Populairste Curaçao duiknieuws van 2022
Curaçao is een van de beste duikbestemmingen in het Caribisch gebied voor 2023
Duiknieuws Curaçao
Curaçao is een van de beste duikbestemmingen in het Caribisch gebied voor 2023
Duiktoerisme-exploitanten op Curaçao worden lid van Green Fins
Duiknieuws Curaçao Nieuws over duurzaam duiktoerisme
Curaçao's toonaangevende aanbieders van duurzaam duiktoerisme worden lid van Green Fins

Auteursrechtelijk beschermde afbeelding