Duiknieuws Curaçao Nieuws over duurzaam duiktoerisme

Haaienbescherming op Curacao

Haaien redden in het Caribisch gebied

Nog maar vijftien jaar geleden waren haaien, het roofdier bij uitstek van mariene ecosystemen, in overvloed aanwezig in de Caribische kustwateren. De afgelopen jaren zijn ontmoetingen met haaien tijdens het duiken, snorkelen en vissen echter een zeldzame gebeurtenis geworden. De uitputting van deze essentiële soorten is niet uniek voor het Caribisch gebied. Wereldwijd zijn de haaienpopulaties door overbevissing snel in aantal afgenomen, waardoor de gezondheid van de door deze soorten in stand gehouden ecosystemen van koraalriffen en open oceanen wordt bedreigd.

Om deze trend tegen te gaan en een voorbeeld te stellen voor de regio, heeft de St. Maarten Nature Foundation in 2011 met succes gelobbyd voor een verbod op het vissen op en doden van haaien en roggen in de territoriale wateren rond St. In de afgelopen drie jaar zijn in de regio actieplannen voor de instandhouding van haaien ten uitvoer gelegd in de Bahama's, Honduras en Venezuela.

Alle belanghebbenden staan echter voor grote uitdagingen. Deze uitdagingen moeten worden overwonnen om de schade die aan koraal- en visgemeenschappen is toegebracht, te herstellen. Helaas, tot voor kort, Curaçao niet actief de nodige stappen heeft ondernomen om een cultuur te cultiveren die de rijkdommen van de oceanen beschermt ten bate van de bevolking, nu en in de toekomst. MAAR, alles gaat nu veranderen! Curaçao heeft zich ertoe verbonden actie te ondernemen en heeft middelen toegezegd voor de VN Agenda 2030. 

Curaçao Agenda 2030

Curaçao - Agenda 2030 van de Verenigde Naties

De regering van Curaçao heeft blijk gegeven van haar vastberadenheid om een visie van duurzame en gedeelde welvaart te verwezenlijken, die de uitvoering omvat van 6 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's) die deel uitmaken van de grotere Agenda 2030 van de Verenigde Naties.

SDG #14: De oceanen, zeeën en mariene rijkdommen in stand houden en duurzaam gebruiken voor duurzame ontwikkeling

De oceanen - temperatuur, chemie, stromingen en leven - zijn de motor van wereldwijde systemen die de aarde bewoonbaar maken voor de mensheid. Hoe we deze vitale hulpbron beheren is van essentieel belang voor de mensheid als geheel en om een tegenwicht te bieden tegen de gevolgen van klimaatverandering.

De SDG's hebben tot doel de mariene en kustecosystemen duurzaam te beheren en te beschermen tegen verontreiniging, en de gevolgen van de verzuring van de oceanen aan te pakken. Door de instandhouding en het duurzame gebruik van de rijkdommen van de oceanen via het internationale recht te bevorderen, zullen ook sommige van de uitdagingen waarmee onze oceanen worden geconfronteerd, kunnen worden aangepakt.

VISIT Curaçao 2030 voor meer informatie

Het geheim van de haaien in het Caribisch gebied ontraadselen en oplossen

Door de steun van de Nationale Postcode LoterijHet Nederlandse Caribische gebied neemt het voortouw met de oprichting van een regionaal haaienreservaat dat het grootste onder water gelegen koraalrifatol ter wereld, de Sababank en de gehele Nederlandse Exclusieve Economische Zone omvat.

Publieke steun voor de instandhouding van haaien is van cruciaal belang voor een succesvolle bewustmaking, beleid, wet- en regelgeving. Daarom is het grootste onderdeel van het project een wereldwijde communicatie- en voorlichtingscampagne ter bevordering van de instandhouding van de Caribische haaien.

Deze campagne omvatte, maar bleef niet beperkt tot: een speelfilmdocumentaire over de haaien van de Sababank en de naburige Nederlands-Caribische eilanden; een onderdeel met satelliettags waar onderzoekers, wetenschappers, opvoeders en het grote publiek de haaienmigratie rond de regionale eilanden in real time kunnen volgen.

Haaien worden wereldwijd gezien als een charismatische soort en hun benarde toestand heeft wereldwijd veel aandacht getrokken, maar als het gaat om haaienreservaten en de deelname van een organisatie als de NPL en haar cliënten zou dit een van de meest unieke samenwerkingen voor het behoud van een apex roofdier tot nu toe maken, niet alleen regionaal maar ook wereldwijd.

Haaien reguleren als top-predatoren het natuurlijke evenwicht van onze oceaan-ecosystemen.

Curacao Haaienbehoud | Duik Curaçao
Foto door Jim Abernethy, DCNA

Door op oude, zwakke of zieke prooien te jagen, zorgen zij ervoor dat alleen de van nature meer fitte dieren zich voortplanten en zo de prooipopulatie in goede conditie houden.

Over de hele wereld spelen haaien een steeds belangrijkere rol in eilandeconomieën als een belangrijke natuurlijke attractie voor eco-gebaseerde recreatie en toerisme. Uit een recente studie is gebleken dat één enkele haai een gemiddelde toeristische waarde van US$ 2,64 miljoen kan vertegenwoordigen. Bijgevolg neemt de bescherming van haaien over de hele wereld een hoge vlucht, ook in het Caribisch gebied.

Caribbean Shark Coalition

Gelanceerd ter bevordering van opleiding, impact en samenwerking inzake de bescherming van haaien in het Grotere Caribische gebied

De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) en Beneath the Waves (BTW) en hebben de Caribbean Shark Coalition (CSC), een innovatief, nieuw platform belangrijke belanghebbenden, onderzoekers, regeringen en financiers samen te brengen om beter samen te werken en de effecten van wetenschap en beleid in het gehele Grotere Caribische gebied te vergroten.

Het Caribisch gebied speelt een cruciale rol bij de verwezenlijking van de mondiale doelstelling om tegen 2030 30% van de wereldoceaan te beschermen. In het kader van deze visie heeft het CSC drie primaire doelstellingen, die zullen worden verwezenlijkt door middel van samenwerking en projecten van CSC-leden. Ten eerste zal het CSC de samenwerking tussen belanghebbenden op het gebied van onderzoek naar haaien en roggen, beleid en capaciteitsopbouw voor instandhouding bevorderen, en mogelijkheden bieden voor kennisoverdracht en gegevenssynthese.

Het CSC zal ook trachten na te gaan hoe grensoverschrijdende bescherming kan worden geboden om de gezondheid van haaien- en roggenpopulaties op lange termijn beter te beschermen. Ten slotte streeft het CSC naar een duurzame toekomst voor deze soorten en voor de menselijke bestaansmiddelen die ervan afhankelijk zijn, door plaatselijke ondernemingen, belanghebbenden en bedrijven uit de particuliere sector bij een en ander te betrekken.

De Caribbean Shark Coalition is een gecoördineerde regionale aanpak in de wereldwijde inspanning om haaien te redden en is een van de vijf grote instandhoudingsprojecten voor haaien die wereldwijd lopen, waaronder het Stichting PADI AWARE.

Wereldwijd richten natuurbeschermingsorganisaties zich op het behoud van haaien, waarvan we nu weten dat ze tot de meest bedreigde soorten op aarde behoren. De wetenschap heeft ten minste 500 haaiensoorten beschreven, maar veel soorten, die al sinds de tijd van de dinosauriërs bestaan, worden steeds meer bedreigd door de mens en sommige soorten dreigen zelfs uit te sterven.

De vraag naar vinnen en andere haaienproducten heeft een aantal soorten bijna tot uitsterven gebracht. Meer dan 100 miljoen haaien worden jaarlijks gedood als gevolg van visserij en het vinnen van haaien, twee keer zo snel als zij zich kunnen voortplanten. Haaien zijn bijzonder kwetsbaar voor overbevissing en herstellen zich traag van uitputting omdat ze laat volwassen worden en weinig jongen voortbrengen.

Curacao Haaienbehoud | Duik Curaçao
Foto met dank aan de DCNA

Haai!

Haaien behoren tot de meest onbegrepen diersoorten op aarde

Alle Nederlandse eilanden streven ernaar om aan het einde van het driejarige project een niveau van haaienbescherming te hebben bereikt: "Haaien behoren tot de meest onbegrepen diersoorten op aarde. Generaties lang is ons voorgespiegeld dat haaien de slechteriken van de zee zijn en een gevaar vormen voor alles wat in de oceaan zwemt, inclusief de mens. Maar we weten nu dat dat ver bezijden de waarheid is; deze prachtige dieren zijn essentieel voor de oceaan, en daarom essentieel voor ons als eilandbewoners vanwege onze intieme band met de zee. Zonder haaien verliezen we datgene wat onze eilanden zo uniek maakt: onze mariene habitats. Daarom zijn we samen met de Nationale Postcode Loterij en onze andere partners deze reis begonnen, een reis om deze essentiële soorten op alle zes de eilanden in Caribisch Nederland te beschermen," (Tadzio Bervoets, directeur van de Dutch Caribbean Nature Alliance, mede-oprichter van de Caribbean Shark Coalition en voormalig voorzitter van het Save our Sharks Project Committee).

Vanaf 13 maart 2017 is er "groot nieuws voor het behoud van haaien in het Caribisch gebied. Er is officieel besloten om acht haaiensoorten te beschermen onder het internationale Specially Protected Areas and Wildlife (SPAW) Protocol na een voorstel van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken in samenwerking met een team van haaiendeskundigen. Het SPAW-protocol is het enige grensoverschrijdende wetgevingsinstrument voor natuurbehoud in de wijde Caribische regio." (Klik hier voor link naar het volledige verhaal)

Irene Kingma, directeur van de Nederlandse Elasmobranch Vereniging (DES) en een van de haaiendeskundigen die heeft geholpen bij het opstellen van de shortlist: "Haaien houden zich niet aan grenzen en leggen enorme afstanden af, daarom is het belangrijk om ze op regionale schaal te beschermen. De voorstellen van het Nederlandse ministerie hebben ertoe bijgedragen dat deze kwetsbare soorten de bescherming krijgen die ze verdienen, wat wij als een groot succes beschouwen."

Haaienbescherming op Curacao
Foto door Laura van Loon, Playa Piskado in Westpunt, Curacao

Wat is het belang van de bescherming van de haaiensoort?

"Mensen hebben gezonde oceanen nodig en gezonde oceanen hebben haaien nodig, het top roofdier van de oceaan," 

Duikreizen Curaçao

Duik Reizen Curacao | Curacao Duik Vakantie Pakketten
1% van de jaarlijkse netto-opbrengst van Dive Travel Curaçao wordt gedoneerd aan Reef Renewal Curaçao, zodat zij het kunnen herinvesteren in het herstel van koralen voor de toekomst van Curaçao.
Nederlandse Caribische eilanden moeten verenigd worden door het Koninkrijk
Duiknieuws Curaçao Nieuws over duurzaam duiktoerisme
Dutch Caribbean Islands must be united, not divided
Curaçao is een van de beste duikbestemmingen in het Caribisch gebied voor 2023
Duiknieuws Curaçao
Curaçao is een van de beste duikbestemmingen in het Caribisch gebied voor 2023
Geslaagde eerste persoonlijke top voor de Caribische Haaiencoalitie
Duiknieuws Curaçao Nieuws over duurzaam duiktoerisme
Geslaagde eerste persoonlijke top voor de Caribische Haaiencoalitie

Auteursrechtelijk beschermde afbeelding