Nieuws over duurzaam duiktoerisme

Curaçao - Een Nederlands-Caribisch koraaleiland

Curaçao is een koraaleiland dat het waard is om beschermd te worden

Curaçao is een koraaleiland in het hart van de Nederlandse Cariben. Het ligt iets ten noorden van Venezuela en is omgeven door meer dan 40 vierkante mijl van de beste koraalriffen in het Caribisch gebied. De koraalriffen bevinden zich op een diepte van ongeveer 30 meter en lopen dan af tot een diepte van meer dan 300 meter op sommige plaatsen.

Naast de franjeriffen zijn rond het eiland grote binnenbaaien te vinden waarin mangrove- en zeegrasgemeenschappen gedijen en die als kraamkamer dienen voor bepaalde soorten rifvissen die minder talrijk zijn op vergelijkbare eilanden zonder binnenbaaien.

Terwijl er nu nog levende koraalriffen rond het eiland groeien, vormen koraalriffen die in het verleden werden gevormd en boven water kwamen als gevolg van veranderingen in het zeeniveau, in wezen het eiland dat we nu Curaçao noemen.

Het geologische verleden en heden van Curaçao zijn afhankelijk van koraal. Ook het ecologische en economische voortbestaan van het eiland is ervan afhankelijk.

Curaçao, een koraaleiland waar de franjeriffen van wereldklasse zijn

Veel mensen weten niet zeker of koraal een plant, een dier, of gewoon een rots is; in principe zijn alle antwoorden tot op zekere hoogte juist.

Koralen zijn net als de meer bekende anemonen dieren die met elkaar verbonden zijn en als zodanig een "dierlijk tapijt" vormen. Omdat er in het water niet veel voedingsstoffen voorhanden waren, zijn koralen geëvolueerd om kleine algen (zoöxanthellen) in hun weefsels op te nemen, die in staat zijn om via fotosynthese CO2 in suikers om te zetten.

De algen hebben een plaats om te leven in ruil voor het leveren van deze suikers aan de koralen, die groeien om een kalkskelet te vormen dat het groeiende tapijt van koraalpoliepen of anemonen in stand houdt.

Wereldklasse boot- en kantduiken

Koralen zijn in staat massieve kalksteenstructuren te bouwen die vanuit de ruimte kunnen worden gezien. Deze structuren bieden een habitat aan vele andere dieren zoals vissen, kreeften en octopussen, die zich allemaal tussen de koraalkolonies schuilhouden en koraalriffen tot de meest biodiverse ecosystemen op aarde maken.

Dit betekent dat er geen andere plaats is waar op een betrekkelijk klein gebied zoveel dier- en plantensoorten kunnen worden aangetroffen.

Het toeval wil dat Curaçao een uitstekende plek is om deze diversiteit met eigen ogen te zien. In tegenstelling tot veel andere eilanden in het Caribisch gebied, is een auto vaak voldoende om afgelegen duik- of snorkelplaatsen waar je gewoon in het water kunt springen om verken de onderwaterwereld vanaf de kant.

Wanneer u rond dit koraaleiland zwemt, zult u riffen aantreffen die in kwaliteit variëren van aangetast tot bijna ongerept en behorend tot de beste in het Caribisch gebied. Een goede vuistregel om te voorspellen of een plaats al dan niet aangetast is, is na te gaan of er in de buurt van de kust ontwikkeling is in het gebied.

Kustontwikkeling (en alle neveneffecten daarvan) is de grootste boosdoener van de degradatie van de riffen rond het eiland. Niet alle aantasting kan echter in verband worden gebracht met menselijke activiteiten; verschillende stormen die Curaçao de afgelopen tien jaar hebben geteisterd, hebben ernstige gevolgen gehad voor de ondiepere riffen rond het eiland. Grote golven hebben koraalkolonies omver geworpen of ze bedolven onder grote zandmassa's die door de grote deining in beweging zijn gebracht.

Aan de andere kant zijn er riffen die al meer dan 50 jaar onveranderd zijn. Dergelijke riffen zijn te vinden in de afgelegen gebieden van het eiland, zoals Oostpunt of Scheepswrak Punt (Bapor Kibra)gelegen langs de zuidoostelijke zijde van het eiland of op bepaalde plaatsen langs de door de golven getroffen noordzijde van het eiland.

Grote koraalkolonies en koraalsoorten die in het Caribisch gebied als bedreigd zijn aangemerkt, kunnen op deze afgelegen plaatsen nog in grote aantallen worden aangetroffen.

Duurzaam toerisme op Curaçao

Waarom is duurzaam toerisme belangrijk? Het zou naïef zijn te denken dat het momenteel goed gaat met de koraalriffen. Feit is dat de opwarming van de aarde leidt tot de verdrijving van de symbiotische zoöxanthellen waardoor de koralen verhongeren, en dat overbevissing heeft geleid tot een gebrek aan "maaikracht" van plantenetende vissen zodat de koralen steeds meer te maken krijgen met overgroei door algen.

Door de poreuze kalkstenen ondergrond van het eiland kunnen allerlei verontreinigende stoffen van het land naar de nabijgelegen riffen stromen en koralen ziek maken door de sterkere bacteriegroei in het water nabij de kust.

Hoewel de riffen op Curaçao nog steeds in relatief goede staat verkeren en de potentie hebben om weer uit te groeien tot hun oude glorie, moet iedereen op het eiland, zowel de lokale bevolking als bezoekers, de delicate aard van deze systemen erkennen en eraan werken om hun impact op wat wordt beschouwd als een van de mooiste ecosystemen op de planeet te minimaliseren. Een aanpak met gezond verstand is vaak voldoende.

Een gezond rif biedt kleine eilanden tal van voordelen, zoals CuraçaoHet ondersteunt allerlei activiteiten zoals duiken, snorkelen, vissen en zwemmen, maar beschermt ook de kust tegen stormen, genereert het zand dat nodig is om natuurlijke stranden op het eiland te vormen, en zorgt voor een goede waterkwaliteit zodat alle bovengenoemde activiteiten kunnen plaatsvinden.

Volgens berekeningen van economen leveren koraalriffen jaarlijks wereldwijd goederen en diensten ter waarde van ongeveer $375 miljard - een verbijsterend cijfer voor een ecosysteem dat minder dan één procent van de oppervlakte van de aarde bedekt.

Bescherm Curacao, het is een koraaleiland van wereldklasse

De constatering dat koraalriffen wereldwijd achteruitgaan, heeft geleid tot een groot aantal beschermende maatregelen om de effecten van verontreinigende stoffen vanaf het land te verminderen en overbevissing tegen te gaan, zodat koraalriffen beter bestand zijn tegen de schadelijke effecten van klimaatverandering, waarvan de oorzaken over het algemeen niet op plaatselijk niveau kunnen worden aangepakt.

In het Caribisch gebied hebben de riffen van Curaçao een goede overlevingskans als dergelijke beschermingsmaatregelen ter plaatse worden genomen. Dit is momenteel aan de gang en verschillende organisaties zoals; Caribisch Onderzoek en Beheer van Biodiversiteit (CARMABI), SECORE Internationaal, Reef Renewal Curaçao plus verschillende Curaçao duikoperators werken samen met openbare en particuliere belanghebbenden om dit doel te bereiken.

Op vele eilanden is men zich te laat bewust geworden van de noodzaak om maatregelen te nemen en zijn de riffen ingestort. Het gevolg is een verlies aan inkomsten uit toerisme en visserij, overstromingen en een verslechterde waterkwaliteit, wat heeft geleid tot door water overgebrachte ziekten die de menselijke gezondheid aantasten.

Niets van dat alles is gebeurd op Curaçao en daarom behoren de riffen van dit koraaleiland nog steeds tot de beste in het Caribisch gebied.

"De kleine keuzes die we elke dag maken, kunnen leiden tot het soort wereld dat we allemaal voor de toekomst willen" - Dr. Jane Goodall

Oostpunt - Eastpoint Curaçao | Episode 4 | Virtual Postcards from Curacao
Bij Oostpunt Curaçao - manta rog zwemt over een rif gedomineerd door ster koralen. Foto door Dr. Mark Vermeij

Duiken voor een doel met Reef Renewal Curaçao

Duik Reizen Curacao | Curacao Duik Vakantie Pakketten
1% van de jaarlijkse netto-opbrengst van Dive Travel Curaçao wordt gedoneerd aan Reef Renewal Curaçao, zodat zij het kunnen herinvesteren in het herstel van koralen voor de toekomst van Curaçao.
Nederlands Caribische natuuridentificatie gemakkelijk gemaakt met één klik
Duiknieuws Curaçao
Gemakkelijke identificatie van de Nederlandse Caribische natuur
Nederlandse Caribische eilanden moeten verenigd worden door het Koninkrijk
Duiknieuws Curaçao Nieuws over duurzaam duiktoerisme
Nederlands-Caribische eilanden moeten worden verenigd, niet verdeeld
Populairste 2022 Curaçao Duiknieuws | Duiknieuws Curaçao
Duiknieuws Curaçao
Populairste Curaçao duiknieuws van 2022

Auteursrechtelijk beschermde afbeelding