Duiknieuws Curaçao Nieuws over duurzaam duiktoerisme

Duikindustrie op Curaçao, een visie voor de toekomst

Curaçao Duikindustrie

In tijden waarin de Curaçao Scuba Diving Industrie een verbazingwekkend groeipotentieel heeft en de Curaçao De overheid is snel op weg naar meer vooruitstrevend beheer van de zeeën wetgeving, gebruikersvergoedingen lijkt een onvermijdelijke financiële optie en dat is gewoon niet te doen zonder een volwassen duikindustrie die onder zeer hoge normen samenwerkt.

Dive News Wire | Dive Curacao
Dive News Wire, 10 februari 2020

WILLEMSTAD - "Het ministerie van Economische Ontwikkeling heeft aangekondigd onderzoek te gaan doen naar de duiksector op het eiland. Eerder bleek dat van de bijna 100 duikscholen op het eiland er slechts 25 bekend zijn die de audits hebben doorlopen en voldoen aan de voorschriften die zijn vastgesteld door het ministerie dat toezicht houdt op de toeristische sector. Nu is er geen wetgeving voor de duiksector, waardoor het onmogelijk is om van duikscholen te eisen dat zij aan bepaalde regels en voorschriften voldoen. De minister van Economische Ontwikkeling, Giselle Mc William kondigde aan dat haar ministerie de duiksector nu in kaart gaat brengen in samenwerking met het Curaçao Toeristen Bureau (CTB)."

Curaçao Scuba Duikindustrie - een visie voor de toekomst

Een visie en een mening door Bryan Horne, Oprichter van Dive Curaçao

Hoge normen binnen de Scuba-duikindustrie zijn naar mijn mening zinvol vanuit verschillende invalshoeken. Ik zou willen beginnen met misschien wel het belangrijkste aspect, de veiligheid.

Volgens verschillende auteurs is diepzeeduiken een sport- en recreatieactiviteit die is uitgegroeid tot een van de belangrijkste mariene recreatie-ondernemingen voor de toeristische sector wereldwijd, met meer dan 1 miljoen nieuwe duikers die jaarlijks in de sector instromen.

Hoge internationale normen toepassen op Curaçao

Gedurende de laatste 50 jaar hebben verschillende opleidingsinstanties zoals YMCA, SSI, NAUI, SDI en PADI, om er maar een paar te noemen, intensief gewerkt aan de ontwikkeling van hoge internationale normen voor een groep recreatieve duikers die niet noodzakelijkerwijs risico's zoeken, maar eerder passieve waarnemers zijn van de natuurlijke omgeving en het onderwaterleven. De ontwikkeling van deze internationale normen heeft een relatief snelle groei van de sport mogelijk gemaakt.

Veiligheid is de sleutel

Veiligheid is het sleutelelement als wij ervoor willen zorgen dat het scubaduiken kan uitgroeien tot nieuwe markten die de ontwikkeling mogelijk maken van nieuwe duikbestemmingen waar scubaduiken een veilig en ontspannen avontuur is waar de markt om vraagt.

Naar mijn mening is de duikindustrie niet relatief veilig, het is zeer veilig, er gebeuren echter nog steeds ongelukken en de media-aandacht kan de reputatie van een bestemming enorm schaden. Alleen al in 2017 waren er meer dan 30 internationale krantenkoppen in de media over dodelijke duikongevallen.

Deze feiten, in combinatie met de groei van de markt, de vergrijzing van de bevolking en de opname van nieuwe groepen zoals gehandicapten en/of kinderen, versterken de noodzaak om te voldoen aan de hoogst mogelijke normen in de sector.

Economische waarde van de duikindustrie op Curaçao

Een andere belangrijke reden om strenge normen voor de duikindustrie en andere aanbieders van mariene recreatie te hanteren, zijn de inkomensmogelijkheden. Wereldwijd zijn er ongeveer 6 miljoen actieve duikers en 20 miljoen actieve snorkelaars. Volgens de recente Economische impactstudie van de duikindustrie op Curaçao, uitgevoerd door de Vereniging voor gastvrijheid en toerisme op Curaçao (CHATA), werd geconcludeerd dat de duikindustrie jaarlijks ongeveer $41.319.914 bijdraagt aan de plaatselijke economie.

Groot groeipotentieel voor duiktoerisme

Uit een onderzoek van DEMA (Diving Equipment and marketing Association) in 2014 blijkt dat maar liefst 65% van die beoefenaars een jaarinkomen heeft van $100.000 tot $150.000. Zestig procent voltooit college of grad school en 53% bekleden leidinggevende, technische, of professionele functies. Voorts zijn 92% van hen huiseigenaar en zijn zij gemotiveerd om in familieverband te reizen.

Deze kenmerken maken duiktoeristen tot een bijzonder aantrekkelijke groep. Maar deze groep eist kwaliteit, veiligheid en een niveau van dienstverlening dat alleen kan worden bereikt door als bedrijfstak en als bestemming aan hoge internationale normen (ISO) te voldoen.

Volgens Miles Mercera, president en CEO van CHATA, is de bijdrage van de duik- en snorkelindustrie aan onze economie enorm: "We moeten gebruik maken van alle mogelijkheden die deze industrie te bieden heeft. Wij stellen voor om Curaçao ook als duikbestemming te promoten. Er zijn nog steeds veel mensen die zich niet bewust zijn van de onderzeese pracht van ons eiland. CHATA wil de nadruk leggen op de inspanningen en de bijdrage van de duikoperators aan onze economie. Het is belangrijk de duikplaatsen te beschermen en te zorgen voor een duurzame groei van deze sector. Net zoals de duikoperators deelnemen aan certificeringsprogramma's om hun serviceniveau te verhogen, dringt CHATA er bij de overheid op aan om met initiatieven en wetgeving te komen die de positie van de duikoperators zou veranderen en versterken. Zoals de recente onderzoeken hebben aangetoond, is hun bijdrage aan de Curaçaose economie van grote waarde."

Duurzaam toerisme op Curaçao

En last but not least, de milieucomponent. Koraalriffenzoals de 104 vierkante kilometer van extreem biodiverse systemen die het cmondeling eiland van Curaçaoleveren $375 miljard USD aan goederen en diensten, waarvan $130 miljard USD aan kusttoerisme. Toch wordt de totale investering in het beheer en het behoud van koraalriffen wereldwijd op ongeveer 1 350 miljoen USD geraamd.

Dat betekent dat voor elke $100 US dollar die de toeristische industrie in kustgebieden genereert, slechts ongeveer $0,27 US dollar naar het beheer en het behoud van beschermde mariene gebieden gaat.

Opzetten van betrouwbare systemen voor gebruikersvergoedingen

Sinds het begin van de jaren negentig is uit talloze studies gebleken dat kusttoeristen en met name duikers bereid zijn financieel bij te dragen aan de instandhouding van beschermde mariene gebieden.

In een recent onderzoek van Reef Support BV - "betalingsbereidheid" voor het behoud van de zee - antwoordde 91% van de respondenten voor Curaçao dat zij zeer bereid of zeker bereid waren financieel bij te dragen.

Toen hun werd gevraagd binnen welke marge zij het meest bereid waren bij te dragen, waren 98% bereid tot $20 te betalen, terwijl 28% bereid waren tot $30 en 22% tot $40 te betalen.

Financiering van het behoud van koraalriffen

Gebruikersheffingen zijn al lang een gevestigde methode om het behoud van koraalriffen te financieren sinds 1992, toen de Bonaire Nationaal Marine Park, beheerd door STINAPA, heeft het concept voor het eerst geïntroduceerd. Sindsdien is het systeem in een groot aantal beschermde gebieden met wisselend succes nagevolgd.

Het is geen verrassing dat de enige gemeenschappelijke factor tussen de gebieden die erin geslaagd zijn betrouwbare gebruikersbijdragesystemen op te zetten, een hoge norm in de duikindustrie was.

Duikindustrie op Curaçao moet samenwerken om succes te behalen

In tijden waarin de Curaçaose duikindustrie een verbazingwekkend groeipotentieel heeft en de Curaçaose regering snel vooruitgang boekt in de richting van meer vooruitstrevende wetgeving op het gebied van marien beheer, lijken gebruikersvergoedingen een onvermijdelijke financiële optie en dat is gewoon niet te doen zonder een volwassen duikindustrie die samenwerkt onder zeer hoge normen.

Erkenningen

Speciale dank aan Mr. Ramon De Leon bij Reef Support BV en aan CHATA voor haar hulp bij het verstrekken van de ondersteunende informatie.

Daarnaast wil ik graag de Curaçao Toeristen Bureau (CTB), de CTB Gecertificeerde Duikoperators en de minister van Economische Ontwikkeling, Giselle Mc William, voor het nemen van het voortouw in deze zeer belangrijke stap in de richting.

Dit leiderschap zal leiden tot een nog veiliger en kwalitatief beter toeristisch product voor Curaçao. Ongetwijfeld zal dit de totale waarde voor de Curaçaose Duiktoerisme sector verhogen.

Steun Reef Renewal Curacao

Duik Reizen Curacao | Curacao Duik Vakantie Pakketten
1% van de jaarlijkse netto-opbrengst van Dive Travel Curaçao wordt gedoneerd aan Reef Renewal Curaçao, zodat zij het kunnen herinvesteren in het herstel van koralen voor de toekomst van Curaçao.
Veilig duiken op Curaçao: 10 essentiële duikvakantietips
Duiknieuws Curaçao
Veilig duiken: 10 essentiële tips
Populairste 2022 Curaçao Duiknieuws | Duiknieuws Curaçao
Duiknieuws Curaçao
Populairste Curaçao duiknieuws van 2022
Curaçao is een van de beste duikbestemmingen in het Caribisch gebied voor 2023
Duiknieuws Curaçao
Curaçao is een van de beste duikbestemmingen in het Caribisch gebied voor 2023

Auteursrechtelijk beschermde afbeelding