Duiknieuws Curaçao Nieuws over duurzaam duiktoerisme

Dive Curaçao sluit zich aan bij de Caribbean Shark Coalition

Caribbean Shark Coalition

Dive Curacao is trots toegetreden tot de Caribbean Shark Coalition en is daarmee het nieuwste lid dat het Nederlands-Caribische eiland Curacao vertegenwoordigt, samen met meer dan 45 nieuwe leden van NGO's, regeringen en lokale bedrijven uit bijna 30 landen, die zich formeel bij de CSC hebben aangesloten om capaciteit op te bouwen rond onderzoek, beleid en onderwijsinspanningen voor deze bedreigde soorten in de regio. 

Caribbean Shark Coalition gelanceerd ter bevordering van opleiding, impact en samenwerking rond de bescherming van haaien in het Grotere Caribische Gebied

De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) en Beneath the Waves (BTW) en hebben de Caribbean Shark Coalition (CSC), een innovatief, nieuw platform belangrijke belanghebbenden, onderzoekers, regeringen en financiers samen te brengen om beter samen te werken en de effecten van wetenschap en beleid in het gehele Grotere Caribische gebied te vergroten.

Het Caribisch gebied speelt een cruciale rol bij de verwezenlijking van de mondiale doelstelling om tegen 2030 30% van de wereldoceaan te beschermen. In het kader van deze visie heeft het CSC drie primaire doelstellingen, die zullen worden verwezenlijkt door middel van samenwerking en projecten van CSC-leden. Ten eerste zal het CSC de samenwerking tussen belanghebbenden op het gebied van onderzoek naar haaien en roggen, beleid en capaciteitsopbouw voor instandhouding bevorderen, en mogelijkheden bieden voor kennisoverdracht en gegevenssynthese.

Het CSC zal ook trachten na te gaan hoe grensoverschrijdende bescherming kan worden geboden om de gezondheid van haaien- en roggenpopulaties op lange termijn beter te beschermen. Ten slotte streeft het CSC naar een duurzame toekomst voor deze soorten en voor de menselijke bestaansmiddelen die ervan afhankelijk zijn, door plaatselijke ondernemingen, belanghebbenden en bedrijven uit de particuliere sector bij een en ander te betrekken. 

Bericht van de stichtende partners

"Dit is een historisch moment voor de inspanningen voor het behoud van de zee in het Caribisch gebied," zegt Tadzio Bervoets, directeur van DNCA en een stichtend teamlid van het CSC. "We hebben gepleit voor grensoverschrijdende mariene bescherming in deze wateren, omdat we weten dat deze apex predatoren ecosystemen, riffen, visserij en voedingsstoffen over de Exclusieve Economische Zones heen met elkaar verbinden. Het CSC zal ons helpen om kritieke hiaten in onze kennis over haaien en roggen in de regio op te sporen en aan te pakken, en om gezamenlijke onderzoeksprojecten te ondersteunen."

Dr. Austin Gallagher, Chief Scientist van Beneath the Waves, zegt hierover het volgende: "In de loop der jaren hebben we van zoveel belanghebbenden uit de hele regio te horen gekregen dat ze geïnteresseerd waren in fundamenteel onderzoek of educatie rond haaien, maar dat een gebrek aan middelen of technische of operationele expertise hen ervan weerhield actie te ondernemen. 

Hij voegt eraan toe: "We hopen dat de coalitie een rol kan spelen bij het creëren van die vriendelijke, open en ondersteunende gemeenschap waarnaar deze stemmen op zoek zijn."

Caribbean Shark Coalition | Duik Curaçao
Caribbean Shark Coalition

Over de Caribbean Shark Coalition

De leden van de CSC zijn deskundigen van NGO's, plaatselijke gemeenschappen, intergouvernementele organisaties en regeringen, de academische wereld, beleidsinstituten en plaatselijke bedrijven, die samenwerken om de studie en de instandhouding van haaien en roggen in de wateren van het Grotere Caribische gebied te bevorderen.

Het CSC zal zorgen voor interdisciplinaire opleiding, evaluaties in de hele regio en subsidies voor projecten van CSC-leden. Het CSC zal de belangen en doelstellingen van de leden en, in ruimere zin, van haaien en roggensoorten van het Caribisch gebied vertegenwoordigen bij de VN (UNEP-CEP en het Regionaal Activiteitencentrum voor de SPAW-protocollen van het Verdrag van Cartagena), IUCN-Caribisch gebied, CITES, CMS, CBD, en andere internationale bijeenkomsten.

Duikreizen Curaçao

Duik Reizen Curacao | Curacao Duik Vakantie Pakketten
1% van de jaarlijkse netto-opbrengst van Dive Travel Curaçao wordt gedoneerd aan Reef Renewal Curaçao, zodat zij het kunnen herinvesteren in het herstel van koralen voor de toekomst van Curaçao.

Over Dutch Caribbean Nature Alliance

De Nederlands-Caribisch Natuurverbond is een non-profit organisatie die in het leven is geroepen om de natuur in het Nederlands Caribisch gebied veilig te stellen door het ondersteunen van Protected Area Management Organizations. DCNA streeft naar het consolideren van kennis en het overbruggen van financieringskloven voor natuurbehoud binnen de Nederlandse Cariben. DCNA onderhoudt een centrale pijler in ondersteuning, kennisdeling en communicatie tussen de Nederlands Caribische eilanden.

Over Beneath the Waves

Opgericht in 2013, Onder de golven is een NGO die gebruik maakt van baanbrekende wetenschap om wetenschappelijke ontdekkingen te bevorderen en oceaanbeleid te katalyseren, met een focus op bedreigde soorten en ecosystemen. Onder leiding van een groep gevestigde en opkomende leiders in de wereld van het mariene behoud, hebben zij initiatieven die zich richten op het behoud van biodiversiteit en over grote afstanden trekkende soorten zoals haaien in de Atlantische, Caribische en Stille Oceaan. Hun werk heeft geleid tot bijna 100 wetenschappelijke publicaties, talrijke allereerste ontdekkingen en zij zijn betrokken geweest bij de studie en het behoud van bijna 1 miljoen vierkante kilometer beschermde mariene gebieden.

Nederlandse Caribische eilanden moeten verenigd worden door het Koninkrijk
Duiknieuws Curaçao Nieuws over duurzaam duiktoerisme
Dutch Caribbean Islands must be united, not divided
Verpleegsterhaai met zeldzame huidpigmentatie vastgelegd in Honduras
Duiknieuws Curaçao
Zeldzame verpleegsterhaai gezien
Curaçao is een van de beste duikbestemmingen in het Caribisch gebied voor 2023
Duiknieuws Curaçao
Curaçao is een van de beste duikbestemmingen in het Caribisch gebied voor 2023

Auteursrechtelijk beschermde afbeelding