Duiknieuws Curaçao Nieuws over duurzaam duiktoerisme

Caribbean Shark Coalition organiseert eerste workshop over het Caribisch gebied

Caribbean Shark Coalition

De Caribbean Shark Coalition (CSC) organiseert de eerste regionale workshop in St. Maarten van 12 tot 16 september 2022. Het doel van deze workshop is het verstrekken van opleidingen in het veld en het ondersteunen van de langetermijndoelstellingen van capaciteitsopbouw voor wetenschap en instandhouding van haaien en roggen in het Grotere Caribische gebied.

Meer dan 20 deelnemers, bestaande uit wetenschappers, duikers, natuurbeschermers, regeringsfunctionarissen, studenten en managers van mariene parken, zullen aanwezig zijn en 12 verschillende landen uit het Caribisch gebied vertegenwoordigen.

De Caribbean Shark Coalition (CSC) werd mede opgericht door de Nederlands-Caribisch Natuurverbond (DCNA) en Onder de golven (BTW) in 2020 in antwoord op internationale oproepen tot versterkte, op samenwerking gebaseerde instandhoudingsinspanningen voor haaien en roggen in het Grotere Caribische gebied.

De leden van de CSC zijn deskundigen van NGO's, plaatselijke gemeenschappen, intergouvernementele organisaties en regeringen, de academische wereld en beleidsinstituten die samenwerken om het onderzoek naar en de instandhouding van de haaien en roggen in het Caribisch gebied te bevorderen.

Caribbean Shark Coalition organiseert eerste workshop over het Caribisch gebied
Foto credit: Sami Kattan-Beneath the Waves - alle rechten voorbehouden

Caribbean Shark Coalition Workshop Focus

Met deze workshop wil de CSC het publiek bewuster maken van de aanwezigheid en het belang van haaien en roggen in het Caribisch gebied. Leden van de Caraïbische Haaien Coalitie zullen worden onderwezen in verschillende methoden voor het verzamelen van basisgegevens om zich voor te bereiden op, inzicht te krijgen in en anderen te informeren over de effectiviteit van hun mariene parkgebieden waar haaien en roggen worden beschermd. Een ander belangrijk doel van de workshop is het genereren van wetenschappelijke gegevens ter ondersteuning van pleitbezorgingsinspanningen om het beheer van haaien in de migratiecorridors van verschillende haaiensoorten te verbeteren.

Het CSC stimuleert internationale samenwerking en uitwisseling van gegevens, hetgeen essentieel is voor een doeltreffende bescherming van deze grensoverschrijdende soorten.

De deelnemers krijgen een opleiding in het veld en leren hoe ze trommellijnen voor het merken van haaien moeten maken en uitzetten, welke uitrusting nodig is om de dieren veilig te vangen, te hanteren en weer vrij te laten, welke processen er zijn voor het verzamelen, bemonsteren en beheren van gegevens, en opleiding in het gebruik van videostations met aas op afstand onder water. Bovendien zullen de deelnemers leren over de voordelen van aanvullende methodologieën zoals sedimentboring, het gebruik van akoestische ontvangers en milieu-DNA-analyse om een meer robuuste databank van habitat en biodiversiteit op te bouwen. De opleiding in het veld zal worden geleid door Dr. Oliver Shipley (BTW) en Tadzio Bervoets (DCNA).

Caribbean Shark Coalition Workshop Belang voor Caribische eilanden

Deze workshop is een oefening in samenwerking, waarbij de banden worden aangehaald die nodig zijn om steun, begeleiding, advies en middelen te verstrekken, zowel virtueel als persoonlijk, voor toekomstig onderzoek. Het CSC streeft ernaar dat alle deelnemers aan het einde van de workshop naar hun eigen land terugkeren met praktijkervaring en opleiding op het gebied van onderzoek naar de instandhouding van haaien, en met de nodige instrumenten en begeleiding om hun eigen onderzoeksprojecten op te zetten.

"Haaien en roggen spelen een sleutelrol in het behoud van het evenwicht en de biodiversiteit binnen lokale en regionale mariene ecosystemen," deelt Dr. Oliver Shipley, Senior Research Scientist bij BTW. "Hun bescherming is van cruciaal belang voor een sterke en gezonde toekomst in het Grotere Caribische gebied."

Tadzio Bervoets, directeur van DCNA, voegt hieraan toe: "Met deze regionale workshop hopen we de samenwerking te bevorderen die nodig is om de behoeften vast te stellen en middelen te verschaffen waarmee al deze belanghebbenden kunnen samenwerken, niet alleen voor het behoud van haaien en roggen, maar voor het hele Caribische gebied".

De workshop wordt gecoördineerd door de DCNA en de BTW en wordt mogelijk gemaakt dankzij financiering van Stichting Blauwe Zee, een Wereld Natuur Fonds (WWF-NL), en operationele steun van GoPro for a Cause.

Over de Caribbean Shark Coalition

De leden van de CSC zijn deskundigen van NGO's, plaatselijke gemeenschappen, intergouvernementele organisaties en regeringen, de academische wereld, beleidsinstituten en plaatselijke bedrijven, die samenwerken om de studie en de instandhouding van haaien en roggen in de wateren van het Grotere Caribische gebied te bevorderen.

Het CSC zal zorgen voor interdisciplinaire opleiding, evaluaties in de hele regio en subsidies voor projecten van CSC-leden. Het CSC zal de belangen en doelstellingen van de leden en, in ruimere zin, van haaien en roggensoorten van het Caribisch gebied vertegenwoordigen bij de VN (UNEP-CEP en het Regionaal Activiteitencentrum voor de SPAW-protocollen van het Verdrag van Cartagena), IUCN-Caribisch gebied, CITES, CMS, CBD, en andere internationale bijeenkomsten.

Slaap- en duikpakketten ondersteunen Reef Renewal Curacao

Duikreizen Curacao
1% van de jaarlijkse netto-opbrengst van Dive Travel Curaçao wordt gedoneerd aan Reef Renewal Curaçao, zodat zij het kunnen herinvesteren in het herstel van koralen voor de toekomst van Curaçao.

Over Dutch Caribbean Nature Alliance

De Nederlands-Caribisch Natuurverbond is een non-profit organisatie die in het leven is geroepen om de natuur in het Nederlands Caribisch gebied veilig te stellen door het ondersteunen van Protected Area Management Organizations. DCNA streeft naar het consolideren van kennis en het overbruggen van financieringskloven voor natuurbehoud binnen de Nederlandse Cariben. DCNA onderhoudt een centrale pijler in ondersteuning, kennisdeling en communicatie tussen de Nederlands Caribische eilanden.

Over Beneath the Waves

Opgericht in 2013, Onder de golven is een NGO die gebruik maakt van baanbrekende wetenschap om wetenschappelijke ontdekkingen te bevorderen en oceaanbeleid te katalyseren, met een focus op bedreigde soorten en ecosystemen. Onder leiding van een groep gevestigde en opkomende leiders in de wereld van het mariene behoud, hebben zij initiatieven die zich richten op het behoud van biodiversiteit en over grote afstanden trekkende soorten zoals haaien in de Atlantische, Caribische en Stille Oceaan. Hun werk heeft geleid tot bijna 100 wetenschappelijke publicaties, talrijke allereerste ontdekkingen en zij zijn betrokken geweest bij de studie en het behoud van bijna 1 miljoen vierkante kilometer beschermde mariene gebieden.

Gerelateerde artikelen over het behoud van Curacao haaien:

Verpleegsterhaai met zeldzame huidpigmentatie vastgelegd in Honduras
Duiknieuws Curaçao
Zeldzame verpleegsterhaai gezien
Geslaagde eerste persoonlijke top voor de Caribische Haaiencoalitie
Duiknieuws Curaçao Nieuws over duurzaam duiktoerisme
Geslaagde eerste persoonlijke top voor de Caribische Haaiencoalitie
Langnek-zee-egels populaties in de problemen | Duiknieuws Curaçao
Duiknieuws Curaçao Nieuws over duurzaam duiktoerisme
Langgeveerde zee-egels: geen probleem maar wel in de problemen

Auteursrechtelijk beschermde afbeelding