Duiknieuws Curaçao

Nederlands-Caribisch Natuurverbond Highlights

Natuur is Big Business in de Nederlandse Cariben

Kralendijk, Bonaire - De onlangs afgesloten Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) conferentie herinnerde de deelnemers eraan dat natuur big business is. Veel mensen zijn zich echter niet bewust van de verschillende manieren waarop de hulpbronnen van de natuur kunnen worden ingezet om duurzame economische groei te creëren. Een van de doelstellingen van DCNA is om mensen bewust te maken van het potentieel van de natuur.

De economische waarde van de natuur

Mevrouw Hellen van der Wal, voorzitster van DCNA, merkt op dat "de natuur ons voorziet van voedsel en ons alternatieven biedt voor vermaak en ontspanning. De unieke biodiversiteit die we in Caribisch Nederland hebben, is een bron van aantrekkingskracht voor toeristen die naar de regio afreizen puur om deze natuur te aanschouwen." De natuur ligt aan de basis van alle economische activiteit en volgens het Wereld Natuur Fonds werd de bijdrage van de natuur aan het wereldwijde BBP in 2018 geschat op US125 biljoen.

Zorgen over duurzaamheid

Hoewel de natuur kansen biedt voor aanzienlijke economische groei, is DCNA van mening dat deze groei niet ten koste mag gaan van de natuurlijke rijkdommen. Om de unieke biodiversiteit te beschermen, moeten de eilanden in de Nederlandse Cariben duurzame ontwikkelingspraktijken integreren in beleid en langetermijnplannen. Om dit te bereiken moet de natuur het uitgangspunt zijn bij de besluitvorming en bij het maken van strategische plannen.

Economische waarde van de natuur in de Nederlandse Cariben | Dive News Curacao
Mevr. Van der Wal leidt belangrijke discussies tijdens de DCNA conventie

DCNA's Bijdrage

Tijdens de recente conventie op Curaçao heeft het bestuur van DCNA opnieuw toegezegd zich nog meer in te zullen spannen om het bewustzijn van de economische waarde van de natuur te vergroten, met name onder de regeringen van de Nederlandse Cariben. DCNA zal ook de volgende generatie blijven betrekken bij discussies over natuurbehoud. De bijdrage van jongeren is van grote waarde en daarom heeft DCNA een structureel programma voor jongeren opgezet.

DCNA zal ook doorgaan met het aanmoedigen en faciliteren van geloofwaardig wetenschappelijk onderzoek, dat nodig is om te navigeren in een toekomst die gevormd zal worden door uitdagingen en crises die het gevolg zijn van klimaatverandering. Om deze belangrijke doelen te bereiken, zal DCNA partnerschappen blijven aangaan en fondsen blijven werven. Dit is van cruciaal belang, gezien de uitdagingen die het gevolg zijn van de pandemie.

Er is nog veel werk aan de winkel en daarom is nauwe samenwerking tussen de zes eilanden van Caribisch Nederland van het grootste belang. Mevrouw Van der Wal is van mening dat de recente conventie erin is geslaagd de bestaande relaties te versterken, maar er zijn nog veel uitdagingen. "Met de belangrijke veranderingen die we doorvoeren in onze bestuursstructuur, rusten we onszelf uit om onze Protected Area Management Organizations beter van dienst te zijn bij hun taak om de natuur te behouden en het bewustzijn te vergroten. We willen ook overheden effectiever informeren en zullen daarom blijven werken aan het versterken van onze relatie en samenwerking met de respectievelijke overheden." Van der Wal besluit met te benadrukken dat "we niet over duurzame ontwikkeling kunnen praten zonder het over natuurbehoud te hebben."

Voor meer informatie over de DCNA conventie, bezoek de DCNA's Facebook pagina.

Over de Dutch Caribbean Nature Alliance

De Nederlands-Caribisch Natuurverbond is een non-profit organisatie die in het leven is geroepen om de natuur in het Nederlands Caribisch gebied veilig te stellen door het ondersteunen van Protected Area Management Organizations.

DCNA'S NETWERK - De zes eilanden van Caribisch Nederland

Caribisch Nederland bestaat uit de Bovenwindse Eilanden Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius en de Benedenwindse Eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao. De ongerepte natuur van Caribisch Nederland herbergt de rijkste biodiversiteit van het Koninkrijk der Nederlanden. De diverse ecosystemen zijn een trekpleister voor het toerisme en tegelijkertijd de belangrijkste bron van inkomsten voor de bewoners van Caribisch Nederland. De natuur op de eilanden is uniek en belangrijk, maar ook kwetsbaar.

Het gebrek aan duurzame financiering, beleidsondersteuning en adequate ruimtelijke ordening vormt de grootste bedreiging.

Duikreizen Curaçao

Duik Reizen Curacao | Curacao Duik Vakantie Pakketten
1% van de jaarlijkse netto-opbrengst van Dive Travel Curaçao wordt gedoneerd aan Reef Renewal Curaçao, zodat zij het kunnen herinvesteren in het herstel van koralen voor de toekomst van Curaçao.

Koptekst foto van Oostpunt (Curacao) met dank aan NaturePicsFilms.

Veilig duiken op Curaçao: 10 essentiële duikvakantietips
Duiknieuws Curaçao
How to Scuba Dive Safely: 10 Essential Tips
Populairste 2022 Curaçao Duiknieuws | Duiknieuws Curaçao
Duiknieuws Curaçao
Populairste Curaçao duiknieuws van 2022
Curaçao is een van de beste duikbestemmingen in het Caribisch gebied voor 2023
Duiknieuws Curaçao
Curaçao is een van de beste duikbestemmingen in het Caribisch gebied voor 2023

Auteursrechtelijk beschermde afbeelding