Duiknieuws Curaçao

Caribisch economisch herstel - onmogelijk zonder natuurbehoud

Duurzaam toerisme en natuurbehoud

Het is duidelijk dat het gebrek aan toerisme als gevolg van de wereldwijde pandemie van het Coronavirus (COVID-19) de Caribische eilanden op de korte termijn voor een groot aantal economische uitdagingen zal stellen. Deze economische uitdagingen zullen echter onmogelijk te boven kunnen komen zonder natuurbehoud op Curaçao.

Het lijkt voor de hand te liggen dat prioriteit wordt gegeven aan het innen van inkomsten, de dienstensector en het toerisme. Wat de stichting Caribbean Research and Management of Biodiversity (CARMABI), een marien biologisch onderzoeksstation en beheerder van de nationale parken op Curaçao, verbaast, is dat in de Nederlandse voorstellen (zgn. landenpakketten) voor (economisch) herstel van de CAS-eilanden ( Curaçao, Aruba en St. Maarten) natuurbehoud (bescherming) ontbreekt, terwijl dit een vereiste is voor dergelijke bronnen van inkomsten.

"Door natuur(bescherming) niet op te nemen in de landenpakketten, wordt de directe relatie tussen natuurbescherming en toerisme, en daarmee de economie, onvoldoende onderkend", zegt Paul Stokkermans, directeur van de stichting Caribbean Research and Management of Biodiversity ( CARMABI), een marien onderzoeksstation, en tevens beheerder van de nationale parken, op Curaçao. Het verbaast de directeur dat in de voorstellen van Nederland (de zogenaamde landenpakketten) voor (economisch) herstel van de eilanden, natuur(bescherming) ontbreekt, terwijl dit juist een vereiste is voor economisch herstel.

Natuurbehoud is ontegenzeggelijk belangrijk

Het feit dat de "natuurbeweging" op de eilanden vroeger vooral bekend stond om allerlei bezwaren tegen voorgenomen ontwikkelingen, heeft een cultuur doen ontstaan waarin economische ontwikkeling en natuurbescherming twee onverenigbare doelen lijken te zijn geworden. De onbekendheid met de economische voordelen van "natuur" komt kennelijk van twee kanten en daarom komt "Natuurbehoud" waarschijnlijk niet voor in het landenpakket dat namens Nederland aan de eilanden is gepresenteerd.

Vreemd genoeg zijn het economen, niet "natuurbeschermers", die het belang van "natuur" voor economische ontwikkeling onderschrijven. CARMABI wil een beroep doen op de Nederlandse regering en die van de zes eilanden om natuur(bescherming) op te nemen in de landenpakketten van de CAS-eilanden. Dit geldt ook voor de BES (Bonaire, St. Eustatius en Saba).

Volgens Dr. Mark Vermeij is 'natuur' niet het aantal vogels dat je tijdens een wandeling tegenkomt of de bescherming van 'alles wat leeft' tegen elke prijs. "De natuur biedt de mens veel onverwachte voordelen: de zee produceert het overgrote deel van de zuurstof die we inademen, koraalriffen vormen natuurlijke golfbrekers om gebouwen aan nabijgelegen kusten te beschermen, koraalriffen produceren zand dat stranden creëert, en organismen in koraalriffen produceren stoffen die succesvol blijken te zijn in de bestrijding van voorheen ongeneeslijke ziekten. Zelfs iemand die nooit in het water gaat, of ver weg woont waar koraalriffen te vinden zijn, ervaart deze voordelen, "zegt de wetenschapper.

Curacao Natuurbehoud | Duiknieuws Curacao
Een gezonde rifgemeenschap gedomineerd door rifbouwende koralen aan de oostkant van Oostpunt. Foto door Dr. Mark Vermeij
Curacao Natuurbehoud | Duiknieuws Curacao
Ernstig bedreigde koraalsoorten zoals Elandsgeweikoraal (Acropora-palmata) zijn nog overvloedig aanwezig op de riffen van Oostpunt Curaçao. Foto door Dr. Mark Vermeij
Oostpunt - Eastpoint Curaçao | Episode 4 | Virtual Postcards from Curacao
Bij Oostpunt Curaçao - manta rog zwemt over een rif gedomineerd door ster koralen. Foto door Dr. Mark Vermeij

Economische waarde van natuurbehoud

De voordelen van goed functionerende riffen worden nog duidelijker door toerisme en visserij. De Universiteit van Californië heeft na jarenlang onderzoek berekend dat Curaçao 1.022.374 miljoen aan toeristische inkomsten zou mislopen als de koraalriffen verdwijnen[1]. Soortgelijke berekeningen bestaan voor alle eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen en de inkomsten die rechtstreeks via (eco)toerisme, visserij, enz. uit natuurgerelateerde activiteiten worden gegenereerd, bedragen tussen 21 en 63% van het bruto nationaal product.[1-4]. Zelfs als de onderliggende berekeningen conservatief worden benaderd, is de economische bijdrage van "natuurlijke ecosystemen" substantieel. Het ontbreken van "natuur" in de onderhandelingen over de economische zelfstandigheid van eilanden als Curaçao is dan ook onbegrijpelijk.

Het blijft echter een probleem om dergelijke "hulpbronnen en attracties" onmiddellijk in stand te houden. Ironisch genoeg zijn het de eilanden zelf die onlangs de economische waarde van goed functionerende ecosystemen hebben erkend en maatregelen hebben genomen om verdere achteruitgang tegen te gaan, zoals de oprichting van een marien park rond de riffen bij Oostpunt (in de top 3 van de beste riffen in de regio), het aanwijzen van 30% van de kust als visvrije zones om de vispopulaties te herstellen en de instelling van 5, nu internationaal beschermde, kustgebieden. Momenteel wordt onderzocht of het mogelijk is de bescherming van dergelijke gebieden en verbeteringen aan rioolwaterzuiveringsinstallaties voor schoner kustwater te financieren via minimale "ecotaks"-bijdragen van bezoekende toeristen.

Unieke mogelijkheden voor ecotoerisme en natuurbehoud

In een wereld waar de vraag naar bestemmingen voor ecotoerisme toeneemt, zouden de Caribische eilanden binnen het Koninkrijk een prominente rol in de regio kunnen spelen. Onlangs hebben het Global Coral Reef Monitoring Network (GCRMN), de Internationale Unie voor het behoud van de natuur (IUCN) en het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) een overzicht gemaakt van meer dan 35 000 afzonderlijke studies over de toestand van de Caribische koraalriffen tussen 1969 en 2012[5].

Het oostelijk deel van Curaçao is samen met Bonaire, Bermuda en de Golf van Mexico aangewezen als de "gezondste" ("beste") riffen van het Caribisch gebied.

Hierdoor biedt de "Dutch Caribbean" unieke mogelijkheden voor (zee)ecotoerisme in de regio. Dergelijke strategische voordelen worden echter niet in aanmerking genomen om een meer zelfstandige toekomst voor de tropische eilanden binnen het Koninkrijk te realiseren.

Praten over de economie van de Caribische eilanden zonder de economische bijdrage van koraalriffen is vergelijkbaar met praten over de economie van Parijs zonder de Eifeltoren, Egypte zonder piramides of Saoedi-Arabië zonder olie. Natuurlijke hulpbronnen en attracties dragen aanzienlijk bij tot de economie van een land of stad.

Juist in dit opzicht bieden de eilanden unieke economische kansen en CARMABI hoopt dat door natuur(bescherming) op te nemen in de landenpakketten, de Nederlandse overheid de natuur van de eilanden op haar (economische) waarde zal kunnen schatten.

Stichting CARMABI

Caribisch Onderzoek en Beheer van Biodiversiteit (CARMABI) is een stichting zonder winstoogmerk en is sinds 1955 actief op het eiland Curaçao. De organisatie is begonnen als een marien biologisch onderzoeksinstituut, maar heeft zich in de loop der jaren ook toegelegd op het beheer van natuurparken en natuur- en milieueducatie. De organisatie bestaat nu uit 4 afdelingen;

  • Onderzoek
  • Natuurparkbeheer,
  • Natuur- en milieueducatie,
  • Ecologisch advies en consultancy aan derden.

Verwante Artikelen

Curaçao Duik Vakantie Pakketten

Duik Reizen Curacao | Curacao Duik Vakantie Pakketten
1% van de jaarlijkse netto-opbrengst van Dive Travel Curaçao wordt gedoneerd aan Reef Renewal Curaçao, zodat zij het kunnen herinvesteren in het herstel van koralen voor de toekomst van Curaçao.
Nederlands Caribische natuuridentificatie gemakkelijk gemaakt met één klik
Duiknieuws Curaçao
Gemakkelijke identificatie van de Nederlandse Caribische natuur
Nederlandse Caribische eilanden moeten verenigd worden door het Koninkrijk
Duiknieuws Curaçao Nieuws over duurzaam duiktoerisme
Nederlands-Caribische eilanden moeten worden verenigd, niet verdeeld
Veilig duiken op Curaçao: 10 essentiële duikvakantietips
Duiknieuws Curaçao
Veilig duiken: 10 essentiële tips

Auteursrechtelijk beschermde afbeelding