Duiknieuws Curaçao Nieuws over duurzaam duiktoerisme

Extra Budget voor Natuur in de Nederlandse Caraïben

Nieuw budget goedgekeurd voor bescherming natuur Caribisch Nederland

Kralendijk, Bonaire - De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) en het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) zijn verheugd dat de bescherming van de natuur in Caribisch Nederland is opgenomen in de kabinetsbegroting voor de komende kabinetsperiode. Vorige week werd bekend dat het kabinet 35 miljoen euro extra wil uittrekken voor natuur in Caribisch Nederland, zoals was opgenomen in het regeerakkoord.

35 miljoen euro begroting goedgekeurd

Meer dan 35 miljoen euro zal beschikbaar worden gesteld voor de uitvoering van het Natuur- en milieubeleidsplan (NMP) in Caribisch Nederland. Dit NMP is een ambitieus programma voor natuur en milieu dat loopt tot 2030. Naast de bijdrage voor natuur is in het regeerakkoord ook een structureel budget van 30 miljoen euro per jaar opgenomen om cultuur en natuur in Caribisch Nederland te beschermen. Hiermee kunnen langetermijnproblemen zoals afvalwaterzuivering en afvalverwerking worden aangepakt.

Uitvoering van de begroting

"We zijn ontzettend dankbaar dat er tien miljoen in de begroting is gereserveerd voor versterking van het beheer van de natuurparken op Bonaire, Saba en Sint Eustatius", zegt Tadzio Bervoets, directeur van DCNA, de overkoepelende organisatie voor alle nationale parken op de zes eilanden van Caribisch Nederland. "Dit toont eens te meer het belang aan dat parken hebben voor het behoud van de natuur op en rond onze eilanden. Hopelijk leidt dit tot een langdurige en structurele versterking van de natuurparken, niet alleen in Caribisch Nederland, maar in de toekomst ook voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten."

Extra budget voor natuur in Caribisch Nederland
Foto credit: Koraalrif- MMBockstael-Rubio- alle rechten voorbehouden

 "Met dit geld kunnen serieuze stappen worden gezet om de kwetsbare biodiversiteit te beschermen", zegt Arjan de Groene, Landschapscoördinator Caribisch Nederland, voor WNF-NL. "We werken graag samen met de minister en de lokale bestuurders en organisaties aan een goede invulling van dit budget. Het zou mooi zijn als we hierover op korte termijn met elkaar in gesprek kunnen gaan."

De natuur in het Caribische deel van het Nederlandse Koninkrijk gaat al jaren achteruit. Op het land is de natuur aangetast door erosie en toegenomen bebouwing, en onder water zijn de riffen sterk verslechterd als gevolg van vervuiling en klimaatverandering. Deze nieuwe begroting is dan ook hard nodig om de algemene gezondheid van de natuur te verbeteren.

Over de Dutch Caribbean Nature Alliance

De Nederlands-Caribisch Natuurverbond is een non-profit organisatie die in het leven is geroepen om de natuur in het Nederlands Caribisch gebied veilig te stellen door het ondersteunen van Protected Area Management Organizations.

DCNA'S NETWERK - De zes eilanden van Caribisch Nederland

Caribisch Nederland bestaat uit de Bovenwindse Eilanden Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius en de Benedenwindse Eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao. De ongerepte natuur van Caribisch Nederland herbergt de rijkste biodiversiteit van het Koninkrijk der Nederlanden. De diverse ecosystemen zijn een trekpleister voor het toerisme en tegelijkertijd de belangrijkste bron van inkomsten voor de bewoners van Caribisch Nederland. De natuur op de eilanden is uniek en belangrijk, maar ook kwetsbaar.

Het gebrek aan duurzame financiering, beleidsondersteuning en adequate ruimtelijke ordening vormt de grootste bedreiging.

Koraalherstel op Curacao

Duik Reizen Curacao | Curacao Duik Vakantie Pakketten
1% van de jaarlijkse netto-opbrengst van Dive Travel Curaçao wordt gedoneerd aan Reef Renewal Curaçao, zodat zij het kunnen herinvesteren in het herstel van koralen voor de toekomst van Curaçao.

Koptekst foto op Klein Curaçao - met dank aan Turtle and Ray Productions HD.

Nederland heeft aangewezen Klein Curaçao als zijn 55e Wetland van Internationaal Belang. Het gebied (Ramsar-gebied nr. 2355) bestaat uit het kleine, onbewoonde eiland en de omringende zee. Klein Curacao maakt ook deel uit van een zeeschildpaddenbeschermingsinitiatief van Sea Turtle Conservation Curacao (STCC).

Nederlands Caribische natuuridentificatie gemakkelijk gemaakt met één klik
Duiknieuws Curaçao
Gemakkelijke identificatie van de Nederlandse Caribische natuur
Nederlandse Caribische eilanden moeten verenigd worden door het Koninkrijk
Duiknieuws Curaçao Nieuws over duurzaam duiktoerisme
Nederlands-Caribische eilanden moeten worden verenigd, niet verdeeld
Populairste 2022 Curaçao Duiknieuws | Duiknieuws Curaçao
Duiknieuws Curaçao
Populairste Curaçao duiknieuws van 2022

Auteursrechtelijk beschermde afbeelding