Algemene voorwaarden van Dive Curaçao, en Dive Travel Curaçao

In deze voorwaarden worden de regels en voorschriften uiteengezet voor het gebruik van de website van Dive Curacao en Dive Travel Curacao, eigendom van Dive and Travel Curacao Consultancy NV, gevestigd te https://www.divecuracao.info.

Door het bezoeken van deze website gaan wij er van uit dat je deze voorwaarden accepteert. Ga niet verder met het gebruik van Dive Curacao of Dive Travel Curacao als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden en condities die op deze pagina vermeld staan.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacy Statement en Disclaimer Notice en alle Overeenkomsten: "Klant", "U" en "Uw", verwijst naar u, de persoon die zich aanmeldt op deze website en zich conformeert aan de algemene voorwaarden van het Bedrijf. "De Onderneming", "Ons", "Wij", "Onze" en "Ons", verwijst naar onze Onderneming. "Partij", "Partijen", of "Ons", verwijst zowel naar de Klant als naar onszelf. Alle termen verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de tegenprestatie van betaling die nodig is om het proces van onze bijstand aan de Cliënt op de meest geschikte manier uit te voeren voor het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de Cliënt met betrekking tot de levering van de door de Vennootschap vermelde diensten, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende Nederlandse wetgeving. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij, worden beschouwd als onderling verwisselbaar en dus als betrekking hebbend op hetzelfde.

Dive Travel Curaçao N.V. - Algemene Voorwaarden:

DIT DOCUMENT CREËERT EEN CONTRACTUELE RELATIE TUSSEN DIVE TRAVEL CURACAO N.V., EN U, DE "KLANT". NA HET LEZEN VAN DEZE GEHELE KLANTENOVEREENKOMST (DE "OVEREENKOMST"), DIENT U, OM UW DUIKREISPAKKET ("VAKANTIEPAKKET" OF "REIS") RESERVERING TE KUNNEN VOLTOOIEN, AAN TE GEVEN DAT U DE VOORWAARDEN IN DEZE OVEREENKOMST ACCEPTEERT, HETZIJ DOOR DEZE ONLINE TE ACCEPTEREN, HETZIJ DOOR EEN BETALING TE ONDERTEKENEN EN TE VERZENDEN.

PARTIJEN BIJ DEZE OVEREENKOMST: Dive Curaçao, Dive Travel Curaçao N.V., Dive and Travel Consultancy N.V., Ocean Encounters, The Dive Bus, GO WEST Diving, LionsDive Beach Resort Curaçao, All West Apartments and Diving, Sunscape Curaçao Resort, Spa and Casino, Dreams Curaçao Resort, Spa and Casino, Zoetry Curaçao Resort and Spa, of enige andere Handels/Bedrijfsnaam (hierin aangeduid als "DTC," "wij," "onze," of "ons") heeft het Duikreis Arrangement geregeld zoals beschreven in deze boeking en/of on-line/off-line platform. De reiziger (hierin aangeduid als "Klant," "ik," "u," of "uw") die een Duikreispakket heeft gereserveerd zoals beschreven in deze brochure/folder/website/factuur/bevestiging en die van plan is deel te nemen aan het aldus gereserveerde Duikreispakket en door deze deelname en betaling zoals voorzien in deze Klantovereenkomst ("Klantovereenkomst" of "Overeenkomst") stemt er hierbij mee in gebonden te zijn aan en onderworpen te zijn aan de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst.

BOEKINGSPROCEDURES: Om een boeking te maken moet u bevestigen dat u de klantenovereenkomst aanvaardt op de manier die op onze website is voorzien en moet u een voorschot betalen van 25% van de pakketprijs per persoon of meer zoals vereist door de leverancier. Wij zullen u dan factureren voor het restant van de kosten, dat u uiterlijk 60 dagen voor vertrek moet betalen. Als u minder dan 60 dagen voor vertrek boekt, moet de volledige betaling bij de boeking worden voldaan met een online betaalmethode of een internationaal geaccepteerde creditcard. De boeking is niet geaccepteerd en er bestaat geen contract tot de datum die op de bevestiging van DTC staat. Boekingen die meer dan 60 dagen voor vertrek per telefoon, e-mail of creditcard worden gemaakt, worden niet als geaccepteerd beschouwd totdat wij uw acceptatie van de klantovereenkomst hebben ontvangen op de wijze zoals aangegeven op onze website of een betaling die een akkoord vormt met de algemene voorwaarden. Indien u het saldo van uw Duikreis Pakket kosten niet binnen 60 dagen voor vertrek betaalt, zal uw boeking worden geannuleerd en verliest u uw aanbetaling. Een vergoeding van US $25.00 zal worden toegevoegd aan de Duikreis Pakket prijs voor de tweede en daaropvolgende herzieningen. Bovendien zal een bedrag van US $25.00 per persoon in rekening worden gebracht indien een nieuwe set reisdocumenten nodig is als gevolg van een revisie. Voor boekingen die binnen 30 dagen of minder voor vertrek worden gemaakt, wordt een niet-restitueerbaar bedrag van US $25,00 in rekening gebracht ter dekking van administratiekosten en expresbezorging van documenten. Wij behouden ons het recht voor om een reservering te weigeren die gemaakt is door: (i) een persoon onder de leeftijd van achttien (18) zonder dat eerst de schriftelijke toestemming van een ouder of wettelijke voogd is verkregen, en (ii) een persoon die niet is gecertificeerd door een internationaal erkende SCUBA-duikcertificatievereniging, die voor ons aanvaardbaar is. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor de eerste herziening van een boeking.

ANNULERINGSPROCEDURES: Kennisgeving van annulering moet schriftelijk aan DTC worden gedaan. Indien u uw Dive Travel Package boeking annuleert, zullen de volgende annuleringskosten in rekening worden gebracht: (i) Schriftelijke kennisgeving van annulering ontvangen op onze kantoren tussen de eerste boeking en 45 dagen voor vertrek: 10% van de pakketprijs per persoon; (ii) Schriftelijke kennisgeving van annulering ontvangen op onze kantoren tussen 44 en 30 dagen voor vertrek: 15% van de pakketprijs per persoon; (iii) Schriftelijke kennisgeving van annulering ontvangen op onze kantoren tussen 15 en 29 dagen voor vertrek: 25% van de pakketprijs per persoon; (iiii) Schriftelijke kennisgeving van annulering ontvangen op onze kantoren tussen 14 en aankomst of het niet deelnemen aan de Reis: 100% van de Duikreis Pakket kosten; (iv) Deze kosten zijn in aanvulling op elke verkoper vergoeding die kan worden beoordeeld, (tot 100%).

 

DTC RAADT U TEN ZEERSTE AAN EEN REIS-/BAGAGE- EN REISANNULERINGSVERZEKERING AF TE SLUITEN.

NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE: De informatie in onze brochure, prijsdocumentatie en op onze website is naar ons beste weten correct, maar wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden daarin. Alle informatie of advies door ons verstrekt over zaken als vergunningen, visa, vaccinaties, klimaat, kleding, bagage, speciale uitrusting, enz. wordt gegeven in goed vertrouwen, maar zonder verantwoordelijkheid van onze kant, en u aanvaardt de verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van alle nodige visa en reisdocumenten die nodig zijn voor het Duikreispakket.

DIVERSEN: Alle vluchten die deel uitmaken van de Duikreisarrangementen zijn onderhevig aan de voorwaarden van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij, die in de meeste gevallen de aansprakelijkheid van de luchtvaartmaatschappij jegens de passagier beperken in overeenstemming met de internationale wetgeving en verdragen. Elke gelijkenis of beeld van u beveiligd of genomen tijdens uw deelname aan een Reis kan door ons kosteloos worden gebruikt in alle media (nu bestaande of in de toekomst uitgevonden) voor promotie- of marketingdoeleinden, met inbegrip van maar niet beperkt tot promotiemateriaal van welke aard dan ook, zoals brochures, dia's, video-shows en het internet. Door het aanvaarden van de klantenovereenkomst, gaat u ermee akkoord dat, indien nodig, wij uw contactgegevens en nummers doorgeven aan een derde partij die verbonden is met de exploitatie van het specifieke Duikreispakket dat u geboekt heeft. Deze informatie zal niet gebruikt worden voor andere doeleinden door de derde partij, noch zal deze doorgegeven worden aan andere partijen. Houdt u er rekening mee dat internationale luchtvaartmaatschappijen volgens de geldende wetgeving verplicht zijn om grenscontrole-instanties toegang te geven tot passagiersgegevens. Dienovereenkomstig kan alle informatie die wij over u en uw reisarrangementen hebben, worden doorgegeven aan de douane- en immigratieautoriteiten van elk land dat in uw reisschema voorkomt of waarnaar u mogelijk wordt omgeleid. Deze klantenovereenkomst kan alleen worden opgeheven of gewijzigd met schriftelijke wederzijdse toestemming. Wanneer u deze klantovereenkomst aanvaardt, gaat u akkoord met al deze voorwaarden.

DOCUMENTATIE: U moet een geldig bewijs van staatsburgerschap en een geldig legitimatiebewijs bij u hebben (geldig paspoortboekje). Als u met kinderen reist, vereisen sommige landen specifieke reistoestemmingen van beide biologische ouders. Aangezien het bewijs verschilt per land, neem contact op met ons kantoor over uw specifieke bestemming. Alle personen op Duikarrangementen moeten in het bezit zijn van een actuele, geldige duikbrevetkaart, uitgegeven door een internationaal erkende SCUBA-duikbrevetvereniging die voor DTC aanvaardbaar is. Zonder de juiste identificatie, een paspoort en de nodige visa, zal u niet worden toegelaten om te vertrekken. Het is uw verantwoordelijkheid om uw benodigde reisdocumenten te controleren.

BAGAGE: Bagagekosten zijn extra en worden geïnd door de luchtvaartmaatschappij bij het inchecken voor uw vluchten.

RISICO'S EN WAARSCHUWINGEN: Voor informatie over mogelijke gevaren op internationale bestemmingen kunt u contact opnemen met de afdeling Reisadviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie: https://www.who.int/ en de regering van Curaçao: https://www.curacao.com/en/questions/health-and-vaccinations/response-to-novel-coronavirus-covid-19 .

ARBITRAGE: U stemt ermee in dat geschillen met betrekking tot, in verband met of verwijzend naar deze Overeenkomst, de brochure/folder/website/factuur of enige andere literatuur betreffende uw Reis, de Reis zelf of enige vordering tot schadevergoeding wegens letsel of overlijden die tijdens of in verband met de Reis ontstaat, uitsluitend worden beslecht door bindende arbitrage volgens de dan geldende regels van het land Curaçao, gelegen binnen de Nederlandse Cariben. Deze procedure wordt beheerst door materieel Curaçaos recht. Het geschil zal worden beslecht door één arbiter, die een advocaat moet zijn die is toegelaten tot de rechtbanken van Curaçao, binnen de Nederlandse Cariben, en die minimaal vijftien jaar ervaring moet hebben in civiele procedures. Elke partij bij het geschil heeft het recht om bij één enkele gelegenheid haar veto uit te spreken over de aanwijzing van een aldus gekozen arbiter. De beslissing van de arbiter zal door de rechter worden getoetst indien een van beide partijen kan aantonen dat er sprake is van een kennelijke dwaling bij de toepassing van het recht of van misbruik van discretionaire bevoegdheid met betrekking tot de feitelijke bevindingen. De partijen doen afstand van het recht om zich te beroepen op enige wet of statuut van een staat die een uitzondering maakt op de handhaving van de eis dat geschillen worden beslecht door middel van arbitrage op de wijze zoals hierin uiteengezet.

AFZIEN VAN JURYRECHTSPRAAK: IN VERBAND MET ENIGE ACTIE OF GERECHTELIJKE PROCEDURE DIE UIT DEZE OVEREENKOMST VOORTVLOEIT, ZIEN DE PARTIJEN HIERBIJ UITDRUKKELIJK EN WELBEWUST AF VAN ENIG RECHT DAT EEN VAN DE PARTIJEN ZOU KUNNEN HEBBEN OM EEN JURYRECHTSPRAAK TE EISEN.

EXCLUSIEF TOEPASSELIJK RECHT EN EXCLUSIEVE JURISDICTIE: DEZE OVEREENKOMST EN ALLE ACTIES EN PROCEDURES DIE HIERONDER VALLEN, VALLEN ONDER DE WETTEN VAN CURAÇAO, GELEGEN IN HET NEDERLANDSE CARIBISCH GEBIED, ZONDER REKENING TE HOUDEN MET CONFLICTEN VAN WETTELIJKE PRINCIPES. INDIEN BEIDE PARTIJEN OM WELKE REDEN DAN OOK AFZIEN VAN HET RECHT OM ARBITRAGE IN TE ROEPEN, OF INDIEN RECHTERLIJKE TOETSING VAN EEN ARBITRAGEBESLISSING WORDT GEVRAAGD, ZAL ELKE ACTIE OF GERECHTELIJKE PROCEDURE OM ENIGE BEPALING VAN DEZE OVEREENKOMST AF TE DWINGEN, OF GEBASEERD OP ENIG RECHT VOORTVLOEIEND UIT DEZE OVEREENKOMST, UITSLUITEND WORDEN INGESTELD BIJ DE RECHTBANKEN VAN CURAÇAO. ALLE PARTIJEN STEMMEN HIERBIJ IN MET DE EXCLUSIEVE RECHTSBEVOEGDHEID VAN DEZE RECHTBANKEN EN VAN DE BETREFFENDE BEROEPSRECHTBANKEN IN EEN DERGELIJKE ACTIE OF GERECHTELIJKE PROCEDURE EN DOEN AFSTAND VAN ELK BEZWAAR TEGEN LOCATIE OF RECHTSBEVOEGDHEID IN VERBAND DAARMEE.

VERWIJDERBAARHEID: De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een deel van deze Overeenkomst, of de ongeldigheid van de toepassing ervan op een specifieke situatie of omstandigheid, zal geen invloed hebben op de geldigheid van de rest van deze Overeenkomst, of de toepassing ervan op andere situaties of omstandigheden. Elke bepaling van deze Overeenkomst die slechts gedeeltelijk ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijft volledig van kracht voor zover zij niet ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht.

WAIVER: Indien een van beide partijen op enig moment, of van tijd tot tijd, nalaat de strikte naleving en uitvoering van een van de bepalingen of voorwaarden van deze Overeenkomst af te dwingen of te eisen, houdt dit geen verklaring van afstand in van die bepalingen of voorwaarden en zal dit op geen enkele wijze van invloed zijn op of afbreuk doen aan die bepalingen en voorwaarden of het recht van die partij om op enig moment gebruik te maken van de rechtsmiddelen die zij heeft voor de schending of schendingen van die bepalingen en voorwaarden.

CONFLICT: In geval van enige tegenstrijdigheid of conflict tussen de voorwaarden van dit document en enige voorwaarden of bepalingen die anderszins van toepassing zijn op de reis, prevaleren de voorwaarden van dit document.

EXCLUSIVITEIT: Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, komen de hierin verleende rechten en deze Overeenkomst ten goede aan de partijen bij deze Overeenkomst. De bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst zijn exclusief enige reclame, marketing of andere verkoopsliteratuur of activiteiten van DTC en niets dat in dergelijke materialen is vervat, zal worden opgevat als het creëren van rechten als gevolg van of in verband met deze Overeenkomst.

VERANTWOORDELIJKHEID: U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT ALLE REISARRANGEMENTEN DIE DEEL UITMAKEN VAN DEZE REIS NAMENS U WORDEN GEMAAKT OP DE UITDRUKKELIJKE VOORWAARDE DAT NOCH DTC, NOCH HAAR EIGENAAR, DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS AGENTEN, CONTRACTANTEN OF ONDERAANNEMERS AANSPRAKELIJK OF VERANTWOORDELIJK ZULLEN ZIJN VOOR NALATIGHEID OF OPZETTELIJK HANDELEN OF NALATEN TE HANDELEN VAN DERDEN, ZOALS EXPLOITANTEN VAN VLIEGTUIGEN, TREINEN, AUTOCARS, PRIVÉAUTO'S, CRUISESCHEPEN, BOTEN, SCHEPEN OF ENIG ANDER VERVOERMIDDEL, HOTELS, SIGHTSEEING EXCURSIES, LOKALE GRONDAFHANDELING, ENZ. DIE GOEDEREN OF DIENSTEN MOETEN LEVEREN OF LEVEREN VOOR UW REIS. U BEGRIJPT VERDER DAT DTC GEEN EIGENAAR IS VAN DERGELIJKE EXTERNE LEVERANCIERS EN DEZE OOK NIET EXPLOITEERT, EN U STEMT ER DIENOVEREENKOMSTIG MEE IN OM ALLEEN RECHTSTREEKS VERHAAL TE HALEN BIJ DEZE LEVERANCIERS EN DTC NIET VERANTWOORDELIJK TE HOUDEN VOOR HUN HANDELEN OF NALATEN. ZONDER BEPERKING IS DTC NIET VERANTWOORDELIJK VOOR NALATIGHEID OF OPZETTELIJKE HANDELINGEN VAN ANDEREN OF VOOR DADEN VAN GOD OF OVERMACHT, NOODWEER, DEFECTEN OF STORINGEN IN DUIK- OF MECHANISCHE APPARATUUR, OVERHEIDSMAATREGELEN, SLECHT WEER, ZIEKTE, AANVALLEN VAN DIEREN, BESCHIKBAARHEID VAN MEDISCHE ZORG OF DE TOEREIKENDHEID DAARVAN, CRIMINELE ACTIVITEITEN VAN WELKE AARD DAN OOK, TERRORISME, OORLOG, BURGERLIJKE ONLUSTEN, SANITAIRE OMSTANDIGHEDEN, KWALITEIT OF HYGIËNE VAN VOEDSEL, QUARANTAINE, DOUANEVOORSCHRIFTEN, EPIDEMIEËN, STAKINGEN, OVERBOEKING VAN HOTELS, VEILIGHEIDS- EN/OF BEVEILIGINGSNORMEN IN HOTELS OF ANDERE ACCOMMODATIES, PROBLEMEN OF VERWONDINGEN ALS GEVOLG VAN ZWEMMEN OF DUIKEN OF OM WELKE ANDERE REDEN DAN OOK BUITEN DE CONTROLE VAN DTC, EN U BEGRIJPT, GAAT AKKOORD MET, EN GAAT ERMEE AKKOORD WETTELIJK GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOORWAARDEN VAN DE VRIJSTELLING EN AFSTAND VAN AANSPRAKELIJKHEID ZOALS HIERIN UITEENGEZET.

ERKENNING VAN HET RISICO: Ik begrijp en erken dat mijn reis in verband met en deelname aan het Duikreispakket, op mijn verzoek geregeld door DTC, risico's en mogelijke blootstelling aan verwondingen en mogelijk de dood met zich mee kan brengen. Ik erken en erken specifiek de mogelijkheid van verwonding en dood welke het gevolg kan zijn van zwemmen of SCUBA duiken, inclusief het defect raken van duikuitrusting, de natuurlijke omgeving, dieren of zeeleven, stromingen en andere veranderende omstandigheden, decompressie ziekte, embolie of andere hyperbare verwondingen. Ik realiseer mij en erken dat het duiken met perslucht, Nitrox, trimix, of andere gassen bepaalde risico's met zich meebrengt en een specifieke opleiding vereist. Ik verklaar dat ik naar behoren ben opgeleid voor de ademmengsels die ik zal gebruiken en dat ik de risico's daarvan begrijp. Ik besef en erken ook dat risico's en gevaren kunnen worden veroorzaakt door de nalatigheid van de eigenaar, directeuren, werknemers, aannemers, onderaannemers, officieren of agenten van DTC of de nalatigheid of deelname van andere deelnemers, aannemers en/of onderaannemers van DTC. Ik erken en erken ook dat risico's en gevaren kunnen ontstaan door voorzienbare en onvoorzienbare oorzaken, inclusief het weer en andere natuurrampen. Ik begrijp en erken volledig dat de voornoemde risico's, gevaren en risico's een potentieel zijn in verband met recreatieve activiteiten die tijdens mijn Reis kunnen plaatsvinden.

UITDRUKKELIJKE AANVAARDING VAN RISICO EN VERANTWOORDELIJKHEID: Als erkenning van het inherente risico van de reizen en aanverwante activiteiten waaraan ik van plan ben deel te nemen, bevestig ik dat ik lichamelijk en geestelijk in staat ben om deel te nemen aan de activiteit en dat ik alleen verantwoordelijk ben voor mijn eigen activiteiten terwijl ik aan SCUBA-duiken doe. Ik kies er willens en wetens voor om deel te nemen aan dit Duikreispakket ondanks het potentiële risico van gevaar en ik neem willens en vrijwillig de volledige verantwoordelijkheid op mij voor enig letsel, verlies of schade door mij geleden of door mij veroorzaakt, hetzij geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door de nalatigheid van de eigenaar, directeuren, agenten, functionarissen, werknemers, aannemers of onderaannemers van DTC.

ONTHEFFING VAN AANSPRAKELIJKHEID: Als tegenprestatie voor de door DTC geleverde diensten en arrangementen, stel ik, voor mijzelf en voor mijn erfgenamen, persoonlijke vertegenwoordigers of rechtverkrijgenden, DTC en haar eigenaar, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, onderaannemers en werknemers hierbij vrij, doe afstand van, ontsla hen, stel hen schadeloos en ga ermee akkoord hen te vrijwaren van enige en alle claims, acties of verliezen voor lichamelijk letsel, materiële schade, onrechtmatige dood, verlies van diensten, gederfde winsten, gevolgschade, voorbeeldige schade, indirecte of bestraffende schade of anderszins die kunnen voortvloeien uit of optreden tijdens mijn reis in verband met het geplande Duikreispakket en alle activiteiten die in samenhang daarmee worden uitgevoerd. IK BEGRIJP UITDRUKKELIJK DAT IK ALLE CLAIMS OF ACTIES DIE IK NU OF IN DE TOEKOMST ZOU KUNNEN HEBBEN VOOR DE NALATIGE HANDELINGEN OF GEDRAGINGEN VAN DE EIGENAAR, DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, AGENTEN, AANNEMERS OF ONDERAANNEMERS VAN DTC, VRIJSTEL, KWIJTSCHELDEN EN ER AFSTAND VAN DOE.

UITDRUKKELIJKE AFSTAND VAN ELK RECHT OM GEVOLGSCHADE, PUNITIEVE OF EXEMPLARISCHE SCHADEVERGOEDING TE EISEN: Ongeacht de situatie of omstandigheden die aanleiding geven tot een claim, zie ik af van elk recht om gevolgschade, punitieve of exemplarische schadevergoeding te eisen tegen DTC haar eigenaar, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, onderaannemers en werknemers, voor welke reden dan ook.

Dive Curaçao - Algemene Voorwaarden:

Cookies

Wij maken gebruik van het gebruik van cookies. Door Dive Curacao en Dive Travel Curacao te bezoeken, ga je akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met de Dive Curacao's Privacy Beleid.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om ons in staat te stellen de gegevens van de gebruiker bij elk bezoek te achterhalen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken en het zo gemakkelijker te maken voor mensen die onze website bezoeken. Sommige van onze affiliate/advertentie partners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, zijn Dive Curacao, Dive Travel Curacao en/of haar licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op https://www.divecuracao.info. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. Je hebt toegang tot deze site van Dive Curacao en Dive Travel Curacao voor je eigen persoonlijk gebruik met inachtneming van de beperkingen die in deze voorwaarden en bepalingen zijn opgenomen.

Dat mag je niet doen:

 • Herpubliceren materiaal van Dive Curacao of Dive Travel Curacao
 • Materiaal van Dive Curacao of Dive Travel Curacao verkopen, verhuren of in sublicentie geven
 • Materiaal van Dive Curacao of Dive Travel Curacao reproduceren, dupliceren of kopiëren
 • Inhoud van Dive Curacao of Dive Travel Curacao herverdelen

Deze overeenkomst gaat in op de datum ervan.

Delen van deze website bieden de mogelijkheid voor gebruikers om meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen op bepaalde delen van de website. Dive Curacao en Dive Travel Curacao filteren, bewerken, publiceren of beoordelen geen Reacties voordat deze op de website worden geplaatst. Reacties geven niet de standpunten en meningen weer van Dive Curacao of Dive Travel Curacao, haar agenten en/of gelieerde ondernemingen. Reacties weerspiegelen de meningen en opinies van de persoon die hun meningen en opinies plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn Dive Curacao en Dive Travel Curacao niet aansprakelijk voor de opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van en/of het plaatsen van en/of het verschijnen van de opmerkingen op deze website.

Dive Curacao en Dive Travel Curacao behouden zich het recht voor om alle Reacties te controleren en om alle Reacties te verwijderen die als ongepast, beledigend of in strijd met deze Algemene Voorwaarden kunnen worden beschouwd.

U garandeert en verklaart dat:

 • U bent gerechtigd de Opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle noodzakelijke licenties en toestemmingen om dit te doen;
 • De Opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien of handelsmerken van derden;
 • De commentaren bevatten geen lasterlijk, smadelijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk op de privacy vormt
 • De commentaren zullen niet worden gebruikt om handel of klanten te werven of te promoten of om commerciële activiteiten of onwettige activiteiten voor te stellen.

Hierbij verleen je Dive Curacao een niet-exclusieve licentie om je Commentaar te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen te machtigen om je Commentaar te gebruiken, te reproduceren en te bewerken in alle vormen, formaten of media.</p>

Hyperlinks naar onze inhoud

De volgende organisaties mogen een link naar onze Website plaatsen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming:

 • Regeringsinstanties;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Distributeurs van online-gidsen kunnen naar onze Website linken op dezelfde wijze als zij naar de Websites van andere in de lijst opgenomen bedrijven hyperlinken; en
 • Geaccrediteerde bedrijven in het hele systeem, behalve non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en fondsenwervende groepen voor liefdadigheid, die geen hyperlink naar onze website mogen maken.

Deze organisaties mogen een link plaatsen naar onze homepage, naar publicaties of naar andere informatie op de Website, zolang de link (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring impliceert van de verbindende partij en haar producten en/of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

Wij kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

 • algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en/of bedrijven;
 • dot.com gemeenschap sites;
 • verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen;
 • online directory distributeurs;
 • internet portalen;
 • accountants-, advocaten- en adviesbureaus; en
 • onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.

Wij zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als wij besluiten dat: (a) de link ons niet in een ongunstige positie brengt ten opzichte van onszelf of onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve reputatie bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink de afwezigheid van Dive Curacao en Dive Travel Curacao compenseert; en (d) de link in de context van algemene informatiebron is.

Deze organisaties mogen een link naar onze homepage plaatsen, zolang de link (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of instemming impliceert van de verbindende partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

Indien u een van de in paragraaf 2 genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen aan Dive Curacao. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contact informatie, alsmede de URL van uw site, een lijst van URL's vanwaar u wilt linken naar onze website, en een lijst van de URL's op onze site waarnaar u wilt linken. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Erkende organisaties mogen als volgt hyperlinken naar onze Website:

 • Door het gebruik van onze bedrijfsnaam; of
 • Door gebruikmaking van de uniform resource locator waarnaar wordt verwezen; of
 • Door het gebruik van een andere beschrijving van onze Website waarnaar wordt gelinkt die zinvol is binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de linkende partij.

Geen gebruik van Dive Curacao's of Dive Travel Curacao's logo of ander artwork zal worden toegestaan voor het linken zonder een handelsmerk licentie overeenkomst.

iFrames

Zonder voorafgaande goedkeuring en schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina's maken die op enigerlei wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze Website wijzigen.

Aansprakelijkheid inhoud

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op uw Website verschijnt. U stemt ermee in ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw Website verschijnen. Op geen enkele website mogen links verschijnen die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken op, anderszins in strijd zijn met, of pleiten voor inbreuk op of andere schending van de rechten van derden.

Uw privacy

Lees Privacybeleid

Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze Website te verwijderen. U stemt in met het onmiddellijk verwijderen van alle links naar onze Website op verzoek. Wij behouden ons ook het recht voor om deze voorwaarden en het linkbeleid op elk moment te wijzigen. Door voortdurend te linken naar onze Website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze linkvoorwaarden en deze te volgen.

Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze Website vindt die om welke reden dan ook aanstootgevend is, staat het u vrij contact met ons op te nemen en ons hiervan op de hoogte te stellen. Wij zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar wij zijn niet verplicht om dit te doen of om u direct te antwoorden.

Wij garanderen niet dat de informatie op deze website correct is, wij staan niet in voor de volledigheid of juistheid ervan, noch beloven wij ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

 • onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken te beperken of uit te sluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid te beperken op een wijze die niet is toegestaan onder het toepasselijk recht; of
 • onze of uw aansprakelijkheid uitsluiten die krachtens de toepasselijke wetgeving niet mag worden uitgesloten.

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid in deze afdeling en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf, en (b) van toepassing op alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden uit contract, uit onrechtmatige daad en voor schending van de wettelijke plicht.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis ter beschikking worden gesteld, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

Auteursrechtelijk beschermde afbeelding